"Güvenli Temellerin Gücü" [email protected] 0532 646 11 32

Aletsel Gözlem ve Değerlendirme

Tünellerde, köprülerde, barajlarda, heyelan alanlarında, derin kazılarda ve çeşitli yapılarda aletsel gözlem – inklinometreler, manyetik oturma kolonları, elektrikli piezometreler, su seviyesi ölçerler, ekstansometreler, yük hücreleri, çatlak ölçer gözlem cihazlarının temini, yerleştirilmesi, okumaların alınması, değerlendirilmesi ve yorumlanması, ayrıca jet-grout ve fore kazıklarda yükleme deneyleri ile süreklilik deneylerinin yapılması.