"Güvenli Temellerin Gücü" [email protected] 0532 646 11 32

Zemin Etüdü

 • Zemin Sondajı
 • Araştırma Çukuru
 • Sismik Yöntem
 • Rezistivite Yöntemi
 • Mikrotremor Ölçüm
 • Geoteknik Projelendirme

Her türlü binanın oturduğu zeminin geoteknik özelliklerini (Zeminin topoğrafik özellikleri, şev-heyelan durumu , zeminin depremselliği, taşıma güçleri, yer altı suyu seviyesi, sismik hızları, zeminin hakim periyotları , bulk modülü ,dinamik elastik parametreleri vs.) belirlemek için yapılan etüttür.
Firmamız parsel bazında zemin etüd çalışmaları gerçekleştirmektedir. Firmamız tarafından hazırlanacak zemin etüd çalışması ile binanızın oturduğu zemin yapısı hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Zemin etüd araştırmaları başlıca iki bölümden oluşmaktadır:

1. Saha Çalışması
Etüd çalışması öncesi yapılacak programa göre firmamız mühendisleri sahaya gelerek, zeminde yapılacak bina özellikleri, zeminin topografik özellikleri, şev durumuna vb. göre zeminde yapılacak çalışmaları (sondaj veya araştırma çukuru adedi derinliği, sismik serim sayısı vb.) belirler.
a) Zemin etüd sondajı veya araştırma çukuru
b) Sismik çalışması
c) Rezistivite çalışması

2. Büro Çalışması
Saha çalışması, sondaj çalışması, sismik ve rezistivite çalışmalarını müteakip, zeminin depremselliğini, taşıma güçlerini, zemin sınıflandırmasını,Yeraltı su durumunu, şev-heyelan durumunu, temel ile ilgili önerileri içeren bir zemin etüd raporu hazırlanır. Hazırlanan rapor Bayındırılık Bakanlığı formatına uygun olarak hazırlanmakta olup Jeoloji Mühendisleri Odasına onaylatılmaktadır.
JEOLOJİK – JEOFİZİK PROJELER

 • Zemin Etütleri
 • Sismik Kırılma, Sismik Yansıma ve Sismik Tomografi
 • Mikrotremor Ölçümleri
 • Elektrik Özdirenç Yöntemi (Rezistivite)
 • Yer Altı Boşluklarının Araştırılması
 • Zemin ve Su Sondaj Çalışmaları
 • Temel Kaya Derinliğinin Belirlenmesi
 • Heyelan Araştırmaları